Svensk Logistik & Uthyrning AB

Välkommen till SL!

Vi är ett familjeföretag beläget i Överkalix som startade verksamheten i mitten av 70-talet.
Vår verksamhet innefattar främst godstrafik, men även uthyrning av fordon, chaufförer och lokaler.
Idag har vi ett 10-tal fordon för transport och uthyrning.

Vi har Hit & Dit-linjen Luleå-Överkalix-Pajala som går varje dag. Vi utför även
beställningstransporter över hela Sverige.

Genom våra företag JAXAB och SLX Fastigheter har vi uthyrning av industrilokaler
i Överkalix och Luleå. www.slx.se